Értékbecslésről

 

Mit jelent az ingatlan piaci értéke?

Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő és hajlandóságot mutató eladó között, megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően és kényszer nélkül járnak el.

Az ingatlan piaci értékének ismerete számos helyzetben előnyös lehet

 • ingatlan eladásánál – reális áron, belátható időn belüli értékesíthetőség megvalósításához
 • ingatlan vásárlásánál – reális áron való vételhez
 • vitás kérdések tisztázásánál – vagyonmegosztásnál, örökösödési ügyekben, tulajdonostársak közötti adásvételeknél – peres eljárások elkerülése végett

Módszerek

Az értékbecslések elkészítésénél a piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelési módszert, a nettó pótlási költség számításán alapuló módszert, valamint a hozamszámításon alapuló módszert egyaránt alkalmazzuk. E három becslési eljárás gyakorlatilag a Magyarországon használatos, a TEGOVA által elfogadott standard eljárásokat jelenti. (lásd: fogalmak, meghatározások)

A helyszíni adatfelvételről

A helyszíni szemlére kollégánk egy adatlappal érkezik, melyre bejegyzi azokat a tényezőket, melyek az ingatlan értékét befolyásolják (az ingatlan megközelíthetősége, környezete, az ingatlan földterületének nagysága, az épületek alapterületei, a szerkezetek állékonysága, közműellátottság, kivitelezés minősége, jogi helyzet, stb.). Itt az Önök segítségére van szüksége, hiszen bizonyos információkat nem lehet szemrevételezés alapján megtudni. Az Önök érdeke is, hogy a vizsgált ingatlan értékét a lehető legpontosabban állapítsuk meg.

Értékbecsléshez szükséges dokumentumok

Az értékbecslés elvégzéséhez feltétlenül szükséges az ingatlan beazonosíthatóságát, jogi tisztaságát bemutató alapdokumentumok(ok), melyek a következők:

 • az ingatlan tulajdoni lapja,
 • amennyiben rendelkezésre áll alaprajz az épület(ek)ről
 • családi házas ingatlanok esetében hivatalos térképkivonat

A fentieken túlmenően szükségünk lehet:

 • építési-, fennmaradási- ill. használatbavételi engedély
 • társasházi alapító okirat
 • használati megállapodás (osztatlan közös tulajdon esetén)
 • bérleti szerződés
 • önkormányzati címigazoló dokumentum, stb.

Az értékbecslési szakvélemény átvétele

A helyszíni szemlét követően két munkanapon belül elkészítjük az aktuális ingatlan értékbecslési szakvéleményét. Az elkészült dokumentációt – megállapodás szerint – megkaphatja elektronikus úton (.pdf) digitális aláírással ellátva, vagy az irodánkban is átveheti papír alapú nyomtatott formában. Az átvételkor kérésükre részletesen ismertetjük az értékbecslés tartalmát, szóbeli javaslatot adunk az értékesítés várható idejére, és kínálati irányár összegére.